Ilona Kałdońska – Konsul Generalny w Hiszpanii (wywiad)

Niedawno nastąpiła istotna zmiana w obsadzie naszego Konulatu Generalnego w Barcelonie (pod której jurystykcje podchodzi również region Alicante). Mianowicie dotychczas urzędującą konsul Karolina Cemka (tutaj możesz przeczytać wywiad na torreviejaonline.pl) zastąpiła nowa konsul – Pani Ilona Kałdońska. Wraz z rozpoczęciem swojej misji, postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z nową panią konsul i poruszyć najważniejsze bieżące kwestie.

Redakcja: W listopadzie przejęła Pani funkcje konsula w Konsulacie Generalnym w Barcelonie. Czy może Pani naszym czytelnikom powiedzieć coś o sobie?

Istotnie, z dniem 7 listopada 2022 r. zostałam powołana przez Ministra Spraw Zagranicznych, p. Zbigniewa Raua, na Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie. To dla mnie wielki zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność. Z pewnością zrobię wszystko, aby godnie reprezentować naszą Ojczyznę i aby należycie wypełniać nałożone na mnie jako konsula obowiązki ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli za granicą, umacniania więzi między Rzecząpospolitą Polską a jej obywatelami i osobami pochodzenia polskiego zamieszkałymi w Królestwie Hiszpanii, a także popierania rozwoju współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej i kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii.

Jestem zawodowym dyplomatą, urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. W 1999 roku ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bezpośrednio po studiach zdałam do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, której zadaniem jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Warto dodać, że wzorem dla założenia KSAP w 1991 roku była francuska Krajowa Szkoła Administracji (École Nationale d’Administration, ENA).

Po ukończeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w 2001 roku rozpoczęłam pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Biurze Dyrektora Generalnego. Już pracując w MSZ zostałam skierowana na studia podyplomowe do Hiszpanii, w roku akademickim 2002-2003 studiowałam w Akademii Dyplomatycznej w Madrycie oraz na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Ponadto w 2016 roku ukończyłam roczne studia podyplomowe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie zarządzania personelem.

Prawie od początku swojej pracy jestem związana ze służbą konsularną. W latach 2004-2009 byłam wicekonsulem, a następnie konsulem, Kierownikiem  Referatu ds. Prawnych i Opieki Konsularnej w Konsulacie Generalnym RP w Sydney. Po powrocie z placówki w Sydney zostałam skierowana do pracy w Departamencie Konsularnym, skąd w 2010 roku zostałam oddelegowana do czasowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie, w którym wykonywałam wszystkie funkcje konsularne poznając specyfikę pracy tej placówki. W latach 2011-2015 byłam konsulem, Kierownikiem  Referatu ds. Prawnych i Opieki Konsularnej w Konsulacie Generalnym RP w Toronto. W okresie pracy na placówce w Toronto w ramach czasowego wsparcia wykonywałam również funkcje konsularne w Konsulacie Generalnym RP w Vancouver, a także w Ambasadzie RP w Limie jako konsul RP.

Po powrocie z placówki w Toronto ponownie zostałam skierowana do pracy w Departamencie Konsularnym, gdzie od grudnia 2015 roku do października 2022 roku byłam naczelnikiem Wydziału Prawno-Legislacyjnego (wcześniej Wydziału Prawnego). Przez 7 lat jako naczelnik w Departamencie Konsularnym nieprzerwanie uczestniczyłam także w procesie szkolenia kandydatów na urzędników konsularnych, jak również byłam członkiem komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów konsularnych.


Redakcja: Jakie plany i cele postawiła sobie Pani na pierwsze tygodnie czy miesiące swojej misji? Czy nastąpią jakieś zmiany w pracy konsulatu?

Objęłam funkcję Konsula Generalnego w bardzo ważnym momencie w kalendarzu wydarzeń, mianowicie w czasie, kiedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Jest to piękna sposobność, aby przy okazji obchodów tej ważnej rocznicy Święta 11 listopada poznać jak największe grono naszej polskiej społeczności w barcelońskim okręgu konsularnym i aby Państwo mogli mnie poznać. Zawsze na pierwszym miejscu mojej misji będę stawiać sprawne funkcjonowanie konsulatu i profesjonalne wypełnianie zadań konsularnych, gdyż jest to kluczowe, aby nieść pomoc naszym Rodakom w okręgu konsularnym, który, przypomnę, obejmuje Katalonię, Wspólnotę Balearów, Aragonię oraz Wspólnotę Walencji. Urząd wykonuje również funkcje konsularne na terenie Andory.

Chciałabym powiedzieć o bardzo ważnej zmianie, jaka nastąpi z dniem 13 listopada br. nie tylko w pracy konsulatu w Barcelonie, ale we wszystkich polskich urzędach konsularnych na świecie. Zmiana ta związana jest z wykonywaniem jednych z najliczniejszych czynności konsularnych, jakimi są czynności paszportowe, w związku z wejściem w życie właśnie 13 listopada br. nowej ustawy o dokumentach paszportowych. Ustawa wprowadza szereg zmian w procedowaniu wniosków paszportowych, a jedną ze zmian jest stworzenie nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych. Nowy rejestr umożliwi szybszy obieg informacji, dostęp do aktualnych danych wszystkim organom paszportowym, w tym konsulowi. Dla obywateli polskich z pewnością ważną zmianą będzie sama procedura składania wniosków paszportowych. Nowe przepisy zakładają bowiem odstąpienie od papierowej wersji wniosku na rzecz wniosku, który będzie generowany w systemie informatycznym, a następnie podpisywany przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego. Ustawa wprowadza też uruchomienie szeregu usług elektronicznych. Wszystkie ważne informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/hiszpania w zakładce „informacje konsularne”. Zachęcam do zapoznawania się z tymi informacjami.

Redakcja: Hiszpania to zróżnicowany kraj. Wiele w nim Polaków. W jaki sposób Konsulat może pomóc lokalnej społeczności?

Od strony stricte konsularnej wykonujemy czynności, do których konsulowie są upoważnieni w świetle przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne. Jest to bardzo szerokie spektrum spraw, które mają na celu niesienie pomocy obywatelom polskim za granicą i umożliwienie załatwienia spraw urzędowych, od spraw notarialnych, aktów stanu cywilnego, spraw paszportowych, potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, po pomoc konsularną. Poza tym Konsulat może wspierać różnego rodzaju przedsięwzięcia polonijne, działalność kulturalną i sportową polonijnych organizacji i stowarzyszeń środowiskowych, ze szczególną troską traktując szkolnictwo polskie za granicą.

Mówiłam wcześniej o sprawach paszportowych i nowej ustawie o dokumentach paszportowych. Chciałabym w tym miejscu zapewnić, że w związku z rozszerzeniem okręgu konsularnego w przyszłym roku zostaną zintensyfikowane wyjazdowe dyżury konsularne w celu umożliwienia naszym obywatelom złożenia wniosku o paszport, szczególnie rodzinom posiadającym małe dzieci oraz osobom starszym, dla których przyjazd do siedziby urzędu w Barcelonie stanowi pewną trudność. Będę się starała, aby takie dyżury odbywały się w miarę regularnie nie tylko na Balearach, ale również w miejscach położonych w dużej odległości od Barcelony, w tym w Walencji i Alicante, a także w Saragossie.

Redakcja: Gdzie możemy śledzić kalendarz wydarzeń kulturalnych związanych z polską społecznością? 

Zachęcam przede wszystkim do śledzenia mediów społecznościowych i wskazanej powyżej strony internetowej. Informacje o najważniejszych wydarzeniach są zamieszczane na twitterze naszego urzędu (Twitter: @PLinBarcelona). Będę starała się kontynuować tradycję cyklicznego wydawania „Biuletynu Polonijnego”, w którym będzie okazja z jednej strony do podsumowania i przypomnienia wydarzeń, które już się odbyły, a z drugiej strony z wyprzedzeniem do zachęcenia do udziału w wydarzeniach, które są przygotowywane. Niezależnie od tego zachęcam również do indywidualnego kontaktu, pisząc na adres e-mailowy: barcelona@msz.gov.pl

Uprzejmie dziękuję za wywiad.

Wywiad został przeprowadzony z Panią Konsul Generalnę Iloną Kałdońską

Dodaj komentarz

Pisali o nas